DIGITALIZACJA

Digitalizacja

Jeśli stylista – projektant posiada formy papierowe swoich modeli i chce przejść z nich na formę elektroniczną to oferuję usługę dygitalizacji, czyli obrazowo mówiąc zapisu wersji papierowej w formie pliku. Wersja elektroniczna ułatwia dalsze zmiany w konstrukcji czy w stopniowaniu. Jest to oczywiście także doskonała forma do archiwizacji, umożliwiająca powrót do starych modeli czy wykorzystania ich jako bazy do tworzenia nowych wzorów.

Copyright – Cadcomp.pl design by 360Media